ПРОЕКТ – Модернізація первинних і вторинних відстійників
ЗАМОВНИК – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
ОБ’ЄКТ – Очисні споруди водоканалу м. Слупск, Польща
ДАТА ЗАПУСКУ ОЧИСНИХ СПОРУД – Березень, 2017

Вступ

Станція очистки стічних вод розташована в північній частині міста Слупськ, на правому березі річки Слупя. Це механіко-біологічні очисні споруди, пристосовані до глибокого видалення біогенних поєднань в трифазному модифікованому процесі Барденфо з додаванням камери предденітріфікаціі. Потужність очисних споруд відповідає 200 000 еквівалентних жителів, а середньодобова витрата складає близько 19 647 м3/добу.

У листопаді Esmil PRODEKO-EŁK Sp. Z O.O. був обраний в якості генерального підрядника і підписав угоду з Слупськводоканалом для виконання завдання: «Поставка зневоднюючої центрифуги і скребків на муніципальну очисну станцію в Слупську по вул. Спортівова 73 – завдання № 2 – Доставка скребків з виконанням необхідних будівельно- монтажних і монтажних робіт».

В рамках контракту були модернізовані такі об’єкти:

  • Первинні відстійники діаметром D = 34м – 2 шт.
  • Вторинні відстійники діаметром D = 40м – 2 шт.

Модернізація включала в себе демонтаж старих скребків, доставку, збірку і запуск нових, а також пусконалагоджувальні та гарантійні випробування.

Початкова стадія

Первинні відстійники були побудовані на першому етапі будівництва станції очистки стічних вод в 1986 році і оснащені радіальними скребками відповідно до рішень, які використовувались в 1970-х роках. В результаті модернізації станції очистки стічних вод в 2006-2009 рр. один з первинних відстійників був адап- тований до функції утримання і переливу. Технічний стан скребків на початковому етапі проекту був дуже поганим, і вони були готові до заміни. У разі вторинних відстійників ситуація була аналогічною, з тією різницею, що об’єкти були побудовані в 1978 році і модернізовані в 2001 році.

Цілі проекту

Основною метою підписаного проекту модернізації було підвищення ефективності видалення осаду, як з первинних, так і вторинних відстійників.

Щоб вирішити проблеми і забезпечити стабільне і правильне ведення технологічного процесу, як в зоні переливу освітленої води, так і в зоні осадження, необхідно було замінити скребки в двох первинних відстійниках з моделями, що забезпечують більшу ефективність і надійність. В кінцевому підсумку це означало поліпшення балансу сирого осаду і надлишкового мулу і, таким чином, збільшення виробництва біогазу та зниження експлуатаційних витрат на очисні споруди.

Також скребки повинні були бути замінені на двох існуючих вторинних відстійниках. Частина модернізації полягала в тому, щоб поставити обладнання з так званим бічним скребком, подібних до тих, які були встановлені на двох прояснювачах, які були побудовані в 2008-2009 роках.

Реалізація проекту

Проект модернізації первинних і вторинних відстійни- ків був виконаний з 15 жовтня 2018 року по 28 березня 2019 року і складався з:

  • розбирання старих (існуючих) скребків і розміщення їх в контейнерах, наданих ІНВЕСТОРОМ,
  • підготовка і поставка нових скребків, повністю ви- готовлених зі сталі AISI 304 (1.4301), розрахованих на існуючі об’єкти,
  • установка нових скребків в почергову систему, тобто спочатку первинний, потім вторинний, потім знову пер- винний і, нарешті, вторинний відстійник 11.2,
  • технологічний запуск кожного з відстійників і вве- дення їх в експлуатацію.

Підсумки і висновки

В результаті модернізації первинних відстійників шляхом установки нових скребків були вирішені проблеми, пов’я- зані із забезпеченням стабільного і правильного прове- дення технологічного процесу, як в зоні переливу, так і в зоні осадження.

Нові скребки характеризуються більшою ефективністю і експлуатаційною надійністю, що значно сприяло по- ліпшенню балансу сирого осаду і надлишкового мулу, і, отже, збільшенню виробництва біогазу та зниженню екс- плуатаційних витрат на очисні споруди. Проте, в резуль- таті заміни скребків в існуючих вторинних відстійниках пристроями, оснащеними так званим бічним скребком, відбувалося зменшення кількості надлишкового актив- ного мулу на поверхні відстійника в порівнянні зі звичай- ними робочими параметрами. Це, в свою чергу, призвело до зменшення загальної кількості завислих твердих час- тинок, що скидаються із стічними водами, і, відповідно, до зменшення вмісту вуглецю, азоту і фосфору в очищених стічних водах, які скидаються в річку Слупя.

Завдяки заміні скребків на конструкції, обладнані улов- люючими скребками, тривалість відстоювання активного мулу у вторинних відстійниках була скорочена, що запо- бігло утворенню анаеробних умов і вторинній біологічній дефосфотації і, як наслідок, процесу вторинного викидан- ня ортофосфатів в стічні води від активного мулу, накопи- ченого на дні.

Технології та обладнання для очищення стічної води

Група Esmil є провідним світовим виробником обладнання для очищення стічних вод і постачальником просунутих технологічних рішень з очищення та відновлення води для різних галузей промисловості.

Центральна Азія та Кавказ

Інженерні рішення та мембранні технології