Грабельна решітка РКЕ Екотон

ПРОЕКТ Модернізація системи механічного очищення стічних вод
ЗАМОВНИК Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o. o. w Augustowie
ОБ’ЄКТ Oczyszczalnia Ścieków w Augustowie
ЛОКАЛІЗАЦІЯ м. Августів, Польща
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ січень 2017 року

Очисні споруди каналізації (ОСК) розташовані в південній частині м. Августів. Проектна продуктивність ОСК становить 10 000 м³/добу.

У 2016 році компанію Esmil було обрано як генпідрядника для виконання інвестиційного проекту модернізації головної каналізаційної насосної станції, розташованої на ОСК м. Августів.

В рамках проекту було виготовлено, змонтовано і введено в експлуатацію лінію механічного очищення стічних вод, що включає в себе:

1. Грабельну решітку типу RKE;
2. Гвинтовий віджимний прес типу SCP;
3. Щитові затвори типу ZSg;
4. Систему управления комплексом.

Метою проведеної модернізації насосної станції було підвищення ефективності видалення механічних домішок, а також максимальне зменшення кількості відходів і повна автоматизація процесу.

Вихідний стан

Відповідно до вихідного проекту, стічні води двома колекторами надходили в насосну станцію, де проходили попереднє механічне очищення на решітках грубого очищення з прозором 25 мм.

Очищення фільтруючого полотна решітки у міру забруднення здійснюється вручну обслуговуючим персоналом. Відходи з решітки, вивантажувалися у контейнер для їхнього подальшого підйому за допомогою вантажопідйомного обладнання на нульову позначку (поверхня землі) для вивантаження в накопичувальний контейнер.

До основних проблем, пов’язаних з експлуатацією восстановленного обладнання, належать такі:

  • необхідність постійного контролю забрудненості фільтруючого полотна решітки для запобігання підтоплення насосної станції та виникнення аварійних ситуацій;
  • значні трудозатрати для очищення фільтруючого полотна решітки та подальшого транспортування відходів для їхнього вивантаження в накопичувальний бункер;
  • вихід з ладу насосного обладнання та виникнення аварій на подальших етапах очищення, які обумовлені недостатньою ефективністю видалення механічних забруднень.

Реалізація проєкту

Однією з головних особливостей під час реалізації проекту була необхідність розташування технологічного обладнання в існуючій будівлі насосної станції, що спричинило низку складнощів, а саме:

Проект будівлі насосної станції не розрахований для монтажу обладнання довжиною понад 2,5 м, тому для можливості виконання монтажних робіт обладнання в будівлі необхідно було виготовити грабельну решітку довжиною понад 6 м із сегментів довжиною не більше 2 м кожен. Кожен сегмент монтувався на зібрану всередині насосної станції опорну конструкцію для подальшої збірки решітки всередині будівлі.

Результати

У результаті виконаної модернізації було досягнуто таких результатів:

1. кількість видалених на решітках відходів збільшилася удвічі за рахунок застосування грабельної решітки RKE з шириною прозора фильтруючого полотна 5 мм;
2. при цьому маса і об’єм відходів, які видаляються, за рахунок їхнього ущільнення і промивання на гвинтовому віджимному пресі SCP знизилася більше ніж у 3 рази;
3. час, потрібний для обслуговування обладнання за рахунок застосування повністю автоматизованої лінії механічного очищення стічних вод, зменшився понад 95 %.

Крім цього, необхідно відзначити такі плюси у переході на нове обладнання:

  • істотне зниження аварій і планових ремонтів на подальших етапах очищення стічних вод та обробки осаду;
  • повне виключення необхідності ручної праці з видалення відходів з решіток, що значно покращило не лише санітарний стан у насосній станції, а й умови праці обслуговуючого персонала.

У графіках, наведених нижче, представлено дані про кількість і масу видобутих відходів з решіток у період з 2015 по 2017 рік. Модернізація насосної станції була проведена у четвертому кварталі 2016 року, у січні 2017 року лінію механічного очищення стічних вод було введено в експлуатацію; дані за цей рік добре показують динаміку поліпшення показників роботи механічного очищення
Надійні конструкції решітки і гвинтового преса забезпечують можливість цілодобової та безаварійної роботи обладнання в автоматичному режимі. Щодня для обслуговування та огляду решітки потрібно не більше 15 хв на добу.

Кількість і маса відходів, видобутих з решітки у період 2015–2017 рр.

Час на обслуговування обладнання у хвилинах на добу

Висновки

Модернізація системи механічного очищення стічних вод на каналізаційній насосній станції дозволила організувати ефективну систему очищення стічних вод від великих і середніх твердих включень. Відходи, які видаляються зі стічних вод, промиваються для зниження вмісту органіки у них і ущільнюються на гвинтовому пресі для зниження їхнього об’єму и маси. Встановлена лінія механічного очищення працює у повністю автоматичному режимі та не потребує постійної присутності обслуговуючого персонала. Робота комплексу механічного очищення стічних вод дозволила повністю вирішити поставлені завдання і забезпечила стабільну та безперебійну роботу подальших етапів очищення.

Технології та обладнання для очищення стічної води

Група Esmil є провідним світовим виробником обладнання для очищення стічних вод і постачальником просунутих технологічних рішень з очищення та відновлення води для різних галузей промисловості.

Центральна Азія та Кавказ

Інженерні рішення та мембранні технології