Зниження витрат флокулянту і пов'язаних коштів при заміні стрічкового фільтр-пресу на мультидисковий шнековий прес

О. Мясоєдов, К. Ярмоловска.

Реферат. Очисні споруди постійно працюють над удосконаленням технології обробки стічних вод та осаду, у зв’язку з постійно зростаючою необхідністю зменшення витрат на експуатацію [1]. Тому зниження споживання хімічних реагентів, які застосовуються у технологічних процесах, таких як зневоднення осаду, є актуальною задачею. Для аналізу можливої економічної вигоди для очисних споруд від зменшення споживання реагентів у межах проведення пілотних досліджень було порівняно дози флокулянту для зневоднення комунального осаду на стрічковому фільтр-пресі та мультидисковому шнековому пресі. Результати показали кількаразове зменшення споживання ресурсів, необхідних для зневоднення тієї ж самої кількості осаду. Отримані результати можуть бути корисними при розрахунках експлуатаційних витрат роботи очисних споруд.

Ключові слова: очисні споруди, зневоднення осаду, розчин флокулянту, доза флокулянту, стрічковий фільтр-прес, мультидисковий шнековий прес, споживання ресурсів, експлуатаційні витрати, осад комунальний.

Вступ

Постійне зростання цін на ресурси, такі як вода, електроенергія та хімічні реагенти, а також ж послідовний рух у напрямку охорони довкілля спонукають керівництво очисних споруд до пошуку сучасних енергоефективних і економічних технологій обробки стічних вод і осаду, які б гарантували високу ефективність протікання процесів. Вагомою складовою цього напрямку є етап зневоднення осаду, оскільки він являє собою динамічний процес, який пропонує великій вибір існуючих сьогодні методів обробки, параметри роботи яких можуть бути скореговані у широкому діапазоні. Модернізація вузла зневоднення осаду може сприяти зниженню експлуатаційних витрат очисних споруд шляхом підвищення ефективності процесу, а також зменшенню кількості ресурсів, які споживаються, в тому числі реагентів. При цьому різниця у дозах реагентів може сягати кількох разів залежно від типу об’єкта та складу осаду [2], що може зробити значний внесок у зниження загальних витрат.

Опис об’єкту та виконаних досліджень

З метою підтвердження або скасування значимості впливу дози флокулянту на експлуатаційні витрати було порівняно дані щодо споживання реагентів на існуючих очисних спорудах, де наразі використовується стрічковий фільтр-прес з результатами, отриманими під час проведення пілотних випробувань мультидискового шнекового пресу. Для проведення розрахунків були прийняті актуальні дані щодо витрат за останній місяць праці споруд.

Досліджувані очисні споруди обробляють комунальні стічні води з прилеглих населених пунктів (приблизно 15 тисяч мешканців) та стічні води невеликих підприємств (м’ясопереробка та переробка овочів і фруктів). Процес обробки складається з етапів механічного очищення (грубого та тонкого), біологічного очищення (видалення фосфору, нітрифікація та денітрифікація), гравітаційне осадження та зневоднення осаду.

Станом на сьогодні зневоднення надлишкового аеробно стабілізованого мулу відбувається на стрічкових фільтр-пресах з використанням флокулянту. Керівництво споруд прийняло рішення про про проведення модернізації вузла зневоднення осаду, у зв’язку з необхідністю зменшити вологість осаду та зниженням витрат на утилізацію зневодненого кеку. У межах розпочатих з цією метою пілотних досліджень мультидискового шнекового пресу було отримано дані щодо споживання флокулянту, які лягли в основу порівняльних розрахунків. Проведені дослідження показали, що мультидисковий шнековий прес придатний для зневоднення даного типу осаду і рекомендований для заміни стрічкових фільтр-пресів з метою підвищення якості кеку та фільтрату на комунальних очисних спорудах (табл. 1).

Таблиця 1. Результати пілотних досліджень

ОбладнанняВміст сухих речовин (СР) у осадіВміст СР у зневодненому кеціЗавислі речовини (ЗР) у фільтратіДоза флокулянту
Стрічковий фільтр-прес0,85%13,3%800 мг/л7,0 кг/тСР
Мультидисковий шнековий прес0,86%15,0%< 50 мг/л2,1 кг/тСР

Результати

З метою оцінки заощаджень від зменшення споживання флокулянту, було проаналізовано статистичні дані роботи вузла зневоднення осаду на очисних спорудах за грудень 2017 року. За цей період було утворено 4 642 м3 осаду, що відповідає приблизно 1,32 тСР на добу. Для порівняльного аналізу експлуатаційних витрат, середня ціна флокулянту була прийнята у 100 ₴/кг.

Таблиця 2. Порівняння дози флокулянту і його вартості

ОбладнанняСередня доза флокулянтуДобова витрата флокулянтуДобова ціна флокулянту
Стрічковий фільтр-прес7,0 кг/тСР9,24 кг/д.27 720 грн
Мультидисковий шнековий прес2,1 кг/тСР2,77 кг/д8 300 грн

Зниження витрат флокулянту і пов'язаних коштів при заміні стрічкового фільтр-пресу на мультидисковий шнековий прес

Висновки

Дози флокулянту, які були прийняті для розрахунків, відносяться суто до цього об’єкту. Підібрана доза є оптимальною з точки зору параметрів роботи обладнання та забезпечення високої ефективності зневоднення (табл. 1). При цьому, доза виявилася нижчою за середню для комунальних очисних споруд [3, 4], що, ймовірно, є наслідком специфічного складу осаду (наявність промислових стоків).

На підставі проведених розрахунків було виявлено, що мультидисковий шнековий прес у порівняно зі стрічковим фільтр-пресом дозволяє заощадити на флокулянті 19 410 ₴ щомісяця, що складає приблизно 70 % від витрат на реагенти вузла зневоднення. Для порівняння з іншими об’єктами, це відповідає 490 ₴/тСР (4,9 кг флокулянту на тСР).

Більше того, експлуатація стрічкового фільтр-пресу потребує 4,62 м3 води на добу тільки для розчинення флокулянту (для приготування 0,2 % розчину), тоді коли цей показник для мультидискового шнекового пресу відповідно є на 70 % меншим і складає 1,39 м3. Таким чином, це дозволяє додатково заощадити 96,9 м3 води на місяць.

Крім цього, з погляду на зменшення споживання розчину флокулянту, а отже, і часу на його приготування, мультидисковий шнековий прес дозволить споживати, відповідно, у 3,3 рази менше електроенергії на розмішування флокулянту, ніж стрічковий фільтр-прес.

Список використаних джерел:

  • Pawłowska K., Mądry T. Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Problemy Rozwoju Miast, 2006, no. 3/1-4, pp. 78-89.
  • 2. Желібо Є., Авраменко Н. Методологія еколого-економічної оцінки ефективності методів промислового водоочищення. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 2004, no. 2, pp. 26-31.
  • Mamais D., Tzimas A., Efthimiadou A., Kissandrakis J., Andreadakis A. Evaluation of Different Sludge Mechanical Dewatering Technologies. Journal of Residuals Science & Technology, 2009, January, vol. 6, no. 1.
  • Ginisty P., Olivier J., Vaxelaire J., Fortuny S. Influence of flocculation on sewage slduge thickening and dewatering. ECSM 2012 – 3rd European Conference on Sludge Management. Leon, Spain, 6-7 September 2012.

Технології та обладнання для очищення стічної води

Група Esmil є провідним світовим виробником обладнання для очищення стічних вод і постачальником просунутих технологічних рішень з очищення та відновлення води для різних галузей промисловості.

Центральна Азія та Кавказ

Інженерні рішення та мембранні технології