Целюлозно-паперова промисловість

Категорії:

Рішення для очистки стічних вод підприємств целюлозно-паперової промисловості

Споруди для очищення та відновлення стічних вод

Промислова Група Esmil  разом із нашою компанією Esmil Process Systems посідає вичерпний досвід у створені очисних споруд з обробки стічних вод підприємств целюлозно-паперової промисловості. Починаючи з тестів на лабораторних установках і закінчуючи експлуатацією на повномасштабному обладнанні, ми прагнемо запропонувати найкращі доступні технології та методи керування (НДТМ), використовуючи надсучасні способи очищення, що базуються на мембранних процесах. Головним нашим надбанням і гордістю у цій галузі є унікальна технологія «Нульового скидання».

Традиційні біологічні системи очищення

Звичайні локальні біологічні очисні споруди наразі доживають свої останні дні і стають все менш привабливими у якості технології очищення стічних вод для підприємств целюлозної галузі оскільки:

 • Вони потребують великих капітальних витрат;
 • Перестають відповідати зростаючим вимогам до якості очищеної води;
 • У результаті своєї роботи утворюють два інших продукти, жоден з яких не може бути використаним повторно і потребує окремої утилізації:

– фільтрат, що й далі містить певну кількість твердих включень, органічних сполук і залишкової біомаси,
– надлишковий мул.

Технології Esmil для різних застосувань у целюлозно-паперовій галузі

Досвідом нашої роботи у целюлозно-паперовій галузі промисловості є високоефективні очисні споруди, що вже багато років успішно працюють на декількох заводах у Європі. Асортимент запропонованих нами технологій охоплює різні процеси починаючи з простого зневоднення осаду до глибокого очищення потоків, що дозволяє відновити воду для її повторного використання і навіть запровадити технологію «Нульового Скидання».

Наші технології знаходять застосування у целюлозно-паперовій галузі для:

 • Відновлення води промислових ліній за допомогою видалення завислих і твердих речовин більших за 1 мкм;
 • Видалення важких металів з ліній знебарвлення паперу; відновлення міді сульфату та
  промивної води;
 • Відновлення стічних вод виробництва паперу з високим вмістом целюлозних і деревних волокон та наповнювачів;
 • Глибоке видалення органічних речовин та зниження твердості різних потоків стічних вод;
 • Зневоднення осадів та підвищення економічної ефективності роботи.

Рівень застосованих у технологіях методів підбирається так, щоб досягти необхідних параметрів очищення в залежності від кінцевої мети та складу стоків і забезпечити найнижчу витрату коштів на будівництво очисних споруд та їх експлуатацію. Ми також пропонуємо впровадження нашої технології у вже існуючі очисні споруди.

Очисні споруди, що працюють за принципом “нульового скидання”

Наша технологія забезпечує «нульове скидання» для підприємств целюлозно-паперової галузі, поєднуючи у собі всі переваги стандартних фізико-хімічних методів обробки стоків разом із перевіреними мембранними технологіями. Усі тверді та рідкі продукти роботи очисних споруд можна повторно використовувати у виробництві, а отже технологія відповідає принципу «нульового скидання».

 • Пермеат використовується для загальних потреб підприємства та для живлення котельної;
 • Зневоднений осад (кек) спалюють для отримання теплової та/або електричної енергії;
 • Концентрат використовується для приготування технологічних розчинів або спалюється разом із кеком.

Відповідні очисні споруди можуть бути повністю автоматизовані, а оператори набувають всіх необхідних для роботи навичок всього за кілька тижнів експлуатації

Реалізовані проєкти

 • Kronospan, Chirk, North Wales
 • Binder, Hallein, Austria
 • Finsa, Padron, Spain

Філософія розробки технології

Ми прагнемо використовувати найбільш оптимальні технологічні рішення які б відповідали Вашим вимогам до якості обробки. Ми не є обмеженими лише однією технологією, а використовуємо широкий спектр доступних на сьогоднішній день процесів, що включає мембранні біореактори, аеробні реактори, насипні фільтри, йонний обмін, мембранні технології тощо в залежності від конкретного складу вихідного стоку. Оскільки майже неможливо знайти двох однакових заводів з ідентичним складом стічних вод, важливо дотримуватися покрокової стратегії розробки технології, що дозволить збільшити ефективність процесу та зменшити як капітальні так і експлуатаційні витрати, а саме:
 • Проведення лабораторних досліджень мембранних процесів та підбір оптимального обладнання
 • Довготривалі пілотні тести, що дозволять: застрахуватися від помилкових обчислень, що можуть виникнути за рахунок нерівномірності вихідного потоку за складом; зібрати необхідний масив вихідних даних для точних розрахунків
 • Розробка технології та проектування очисних споруд з оцінюванням експлуатаційних витрат
 • Зведення очисних споруд, монтування обладнання і запуск в експлуатацію
 • Усебічна сервісна підтримка, включаючи технічне обслуговування і модернізацію усієї системи
uk Українська
X

Технології та обладнання для очищення стічної води

Група Esmil є провідним світовим виробником обладнання для очищення стічних вод і постачальником просунутих технологічних рішень з очищення та відновлення води для різних галузей промисловості.

Центральна Азія та Кавказ

Інженерні рішення та мембранні технології