Нафтова промисловість

Категорії:

Технології для очищення та відновлення стічних вод нафтової промисловості

Очищення супутньо-пластових вод та відновлення нафтопродуктів

Промислова Група Esmil разом із нашою компанією Esmil Process Systems провели багато дослідної роботи та накопичили вичерпний досвід у галузі очищення стічних вод нафтової промисловості. Починаючи з тестів на лабораторних установках і закінчуючи експлуатацією на повномасштабному обладнанні, ми прагнемо запропонувати найкращі доступні технології та методи керування (НДТМ), використовуючи надсучасні способи очищення, що базуються на мембранних процесах.

Загальний опис технології

Наші технології для очищення стічних вод заводів нафтової промисловості базуються на поєднанні типових фізико-хімічних методів з подальшим обробленням за допомогою мембранних технологій і кінцевими стадіями тонкого додаткового очищення, що дозволяє досягти навіть найбільш вимогливих норм щодо якості очищеної води.

Рівень застосованих у технологіях методів підбирається так, щоб досягти необхідних параметрів очищення в залежності від кінцевої мети та складу стоків і забезпечити найнижчу витрату коштів на будівництво очисних споруд та їх експлуатацію.

Серед обладнання, що застосовується у технологіях Esmil, найбільш поширені:
Нафтовловлювачі, що забезпечують

 • ефективне розділення фаз,
 • видалення більшості грубих забруднень та вільних нафтопродуктів,
 • видалення нафтопродуктів > 75 %;

Напірні флотатори, що забезпечують

 • високоефективне розділення фаз,
 • досягнення вкрай високої якості очищення у разі поєднанні з нафтовловлювачами,
 • видалення нафтопродуктів > 75 %;

Мембранні системи, що забезпечують

 • ефективне видалення і відновлення емульгованих нафтопродуктів,
 • зниження концентрації нафтопродуктів у очищеній воді < 1 мг/л,
 • низькі капітальні та експлуатаційні витрати.

Технології Esmil для різних застосувань у нафтовій промисловості

Ми пропонуємо ряд технологічних процесів для видалення твердих речовин та нафтопродуктів з води, які знаходять застосування для різних потоків, що утворюються на підприємствах нафтовидобувної та нафтопереробної галузей, а саме:

 • Супутньо-пластові води (СПВ), що піднімаються на поверхню разом з нафтою під час видобування,
 • Промивні води, що утворюються під час знесолення сирої нафти,
 • Баластні води, для танкерів що видобувають нафту з морських свердловин,
 • Стічні води терміналів і нафтопереробних заводів, що утворюються під час технологічних процесів оброблення нафти або під час розливів нафти.

Ми пропонуємо системи очищення потоків для нафтовидобування як на суходолі, так і на морських платформах. Серед наших послуг ми забезпечуємо супроводження проєкту, розробку технології, інжиніринг, докладну специфікацію обладнання, закупівлю, доставлення та монтаж.

Приклад технологічного процесу для очищення СПВ

Філософія Esmil для очищення стічних вод нафтової промисловості полягає у застосуванні простих і перевірених технологій на первинних стадіях обробки для видалення грубих забруднень, та сучасних і ефективних високотехнологічних рішень на подальших стадіях. Таким чином, пропоновані технології надійно працюють навіть за умови непостійного складу та високих рівнів забруднення стічних вод, забезпечуючи високу економічну ефективність.

Типові методи очищення, як-от відділення нафти, флотація, розділення фаз за допомогою гідроциклонів, а також фільтрування через піскову засипку дозволяє відділити більшість нафтопродуктів та завислих речовин. Оброблений таким чином потік розділяють за допомогою ультрафільтрації (УФ), яка додатково зменшує концентрацію нафтопродуктів до менш ніж до 0,3 мг/л, а завислих речовин – до рівня нижчого за межу виявлення.

Очищена вода далі подається на етап нанофільтрації (НФ), що допомагає видалити більшість важких металів і органічних речовин. Залишкові забруднення видаляються за допомогою кінцевої стадії йонного обміну та адсорбції на вугільних фільтрах. Застосування якісного попереднього очищення у наших технологіях суттєво збільшує термін використання засипки з вугілля і смол до появи необхідності у їх заміні.

Відновлення нафтопродуктів

Концентрат, утворений після процесу УФ, містить багато цінних нафтопродуктів, тому він повертається на початок технологічного процесу, де разом із іншими нафтопродуктами, відділеними за допомогою нафтовловлювачів, збирається у проміжних ємностях як продукт виробництва. Усі осади, що утворюються у процесі роботи очисних споруд можуть підлягати додатковому обробленню – осаджуватися та зневоднюватися, в результаті чого утворюється твердий та компактний «кек», який далі може бути утилізований на відповідних полях захоронення відходів.

Реалізовані проєкти

 • CPI Unit, 220 m3/h Oil Refinery, Kuwait National Petroleum Company, Kuwait
 • CPI Unit, 420 m3/h Oil Refinery, M W Kellogg, Shell Oil, UK
 • DAF Unit, 140 m3/h Oil Refinery, Hydrotechnik GmbH, Al Madain, Iraq
 • CPI and Membrane, 240 m3/h Produced Water, Petrofac Ltd, Siberia
 • DAF Units, Belt Filter Presses, 120 m3/h, Oil Refinery, Vankor Field, RF

Типова якість очищення стічних вод нафтової промисловості

ПараметрВхід (мг/л)Очищена вода (мг/л)
Завислі речовини100< 0.1
Жири, нафта, мастила15< 0.3
Ртуть10.0005
Свинець0.50.005
Поліциклічні ароматичні вуглеводні10.0002
Залізо1851
Сульфати4093< 50
Хром0.50.1
Цинк250.1

Філософія розробки технології

Ми прагнемо використовувати найбільш оптимальні технологічні рішення які б відповідали Вашим вимогам до якості обробки. Ми не є обмеженими лише однією технологією, а використовуємо широкий спектр доступних на сьогоднішній день процесів, що включає мембранні біореактори, аеробні реактори, насипні фільтри, йонний обмін, мембранні технології тощо в залежності від конкретного складу вихідного стоку. Оскільки майже неможливо знайти двох однакових заводів з ідентичним складом стічних вод, важливо дотримуватися покрокової стратегії розробки технології, що дозволить збільшити ефективність процесу та зменшити як капітальні так і експлуатаційні витрати, а саме:
 • Проведення лабораторних досліджень мембранних процесів та підбір оптимального обладнання
 • Довготривалі пілотні тести, що дозволять: застрахуватися від помилкових обчислень, що можуть виникнути за рахунок нерівномірності вихідного потоку за складом; зібрати необхідний масив вихідних даних для точних розрахунків
 • Розробка технології та проектування очисних споруд з оцінюванням експлуатаційних витрат
 • Зведення очисних споруд, монтування обладнання і запуск в експлуатацію
 • Усебічна сервісна підтримка, включаючи технічне обслуговування і модернізацію усієї системи
uk Українська
X

Технології та обладнання для очищення стічної води

Група Esmil є провідним світовим виробником обладнання для очищення стічних вод і постачальником просунутих технологічних рішень з очищення та відновлення води для різних галузей промисловості.

Центральна Азія та Кавказ

Інженерні рішення та мембранні технології